Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

6 tháng ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

6 tháng ago

16,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

8 tháng ago

16,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

8 tháng ago

11,430,000VNĐ

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

8 tháng ago

11,430,000VNĐ

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

8 tháng ago