Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 năm ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 năm ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

18,500,000VNĐ

m²: 71

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 năm ago

18,500,000VNĐ

m²: 71

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 năm ago