Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

3 tháng ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

3 tháng ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

18,500,000VNĐ

m²: 71

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

8 tháng ago

18,500,000VNĐ

m²: 71

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

8 tháng ago