Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

20,000,000VNĐ

Bất động sản cho thuê, Green Valley thuê

2 tháng ago

20,000,000VNĐ

Bất động sản cho thuê, Green Valley thuê

2 tháng ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Green Valley thuê

5 năm ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Green Valley thuê

5 năm ago