Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

96,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

1 năm ago

96,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

1 năm ago

33,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

2 năm ago

33,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

2 năm ago

32,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

3 năm ago

32,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

3 năm ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

5 năm ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Biệt thự cho thuê

5 năm ago