Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

24,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

7 tháng ago

24,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

7 tháng ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

25,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

8 tháng ago

25,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

8 tháng ago

11,640,000VNĐ/tháng
Shop Hưng Vượng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê

8 tháng ago

11,640,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê

8 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

20,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 năm ago

20,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 năm ago

25,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

25,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 năm ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

2 năm ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

2 năm ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

2 năm ago