Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

5 tháng ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

5 tháng ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

8 tháng ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

8 tháng ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Green Valley thuê

8 tháng ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Green Valley thuê

8 tháng ago

27,390,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

10 tháng ago

27,390,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

10 tháng ago

39,000,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

11 tháng ago

39,000,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

11 tháng ago

16,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

11 tháng ago

16,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

11 tháng ago

11,430,000VNĐ

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

11 tháng ago

11,430,000VNĐ

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

11 tháng ago

18,500,000VNĐ

m²: 71

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

11 tháng ago

18,500,000VNĐ

m²: 71

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

11 tháng ago