Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tháng ago

20,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

2 tháng ago

20,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

2 tháng ago

25,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tháng ago

25,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 tháng ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

10 tháng ago

18,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê

10 tháng ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

1 năm ago

45,760,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

1 năm ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Green Valley thuê

1 năm ago

34,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Green Valley thuê

1 năm ago

27,390,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

27,390,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

39,000,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 năm ago

39,000,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê

1 năm ago

16,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

1 năm ago

16,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Sky Garden 1, 2, 3 thuê

1 năm ago