Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

52,000,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

6 tháng ago

52,000,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

6 tháng ago

36,500,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

3 năm ago

36,500,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

3 năm ago

16,800,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

5 năm ago

16,800,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

5 năm ago

15,000,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

5 năm ago

15,000,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

5 năm ago

14,500,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

5 năm ago

14,500,000,000VNĐ

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

5 năm ago

20,500,000,000VNĐ

Biệt thự song lập Mỹ Giang 2

Dự án Mỹ Giang 1&2, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

m²: 207

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2

20,500,000,000VNĐ

m²: 207

Bất động sản cần bán, Biệt thự bán, Mỹ Giang 1, 2