Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

81,550,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

2 tuần ago

81,550,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

2 tuần ago

36,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

3 tuần ago

36,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

3 tuần ago

43,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 tuần ago

43,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 tuần ago

77,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 tuần ago

77,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 tuần ago

23,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 tuần ago

23,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 tuần ago

58,125,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

3 tháng ago

58,125,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

3 tháng ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

205,200,000VNĐ/tháng
205,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago