Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 ngày ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

4 ngày ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 tháng ago

205,200,000VNĐ/tháng
205,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

10 tháng ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

10 tháng ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

10 tháng ago

30,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

11 tháng ago

30,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

11 tháng ago