Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

58,125,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 tháng ago

58,125,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 tháng ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

3 tháng ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

3 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

205,200,000VNĐ/tháng
205,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

30,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

30,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago