Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

1 tháng ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

1 tháng ago

25,366,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

6 tháng ago

25,366,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

6 tháng ago

33,800,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

12 tháng ago

33,800,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

12 tháng ago

151,255,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

151,255,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

25,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

25,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

26,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

26,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

81,340,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

81,340,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

197,710,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

197,710,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago