Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

25,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

25,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

95,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Midtown M6 The Symphony thuê, Shophouse cho thuê

10 tháng ago

95,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Midtown M6 The Symphony thuê, Shophouse cho thuê

10 tháng ago

180,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

12 tháng ago

180,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

12 tháng ago

25,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

12 tháng ago

25,300,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

12 tháng ago

69,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

69,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

57,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

25,366,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

25,366,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

33,800,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

33,800,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

151,255,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

151,255,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago