Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

205,200,000VNĐ/tháng
205,200,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

11,500,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Scenic Valley 1,2 thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

30,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

9 tháng ago

30,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

9 tháng ago