Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

33,800,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

33,800,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

5 tháng ago

151,255,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

151,255,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Hưng Vượng 1,2,3 thuê, Shophouse cho thuê

7 tháng ago

25,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

25,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

26,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

11 tháng ago

26,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

11 tháng ago

81,340,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

81,340,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

1 năm ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

140,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Midtown M5 The Grande thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

197,710,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

197,710,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

41,900,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

41,900,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

81,550,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago

81,550,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Shophouse cho thuê

2 năm ago