Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

25,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

8 tháng ago

25,600,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

8 tháng ago

90,714,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

90,714,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

8 tháng ago

81,550,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

11 tháng ago

81,550,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Happy Valley thuê, Shophouse cho thuê

11 tháng ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

28,000,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

25,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

25,700,000VNĐ/tháng

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

1 năm ago

27,390,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 năm ago

27,390,000VNĐ/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 135

Bất động sản cho thuê, Căn hộ cho thuê, Happy Valley thuê

2 năm ago