Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

48,000,000,000VNĐ
48,000,000,000VNĐ

Nhà ngoài Phú Mỹ Hưng

3 năm ago

80,000,000,000VNĐ
80,000,000,000VNĐ

Nhà ngoài Phú Mỹ Hưng

3 năm ago